KULTURNI FRONT
  Beograd Svetlosti

Festival posvecen kulturi svetla. Beogradski festival svetla, jedinstvena kulturna manifestacija u regionu, već četvrtu godinu za redom obasjava beogradske septembarske dane najsvetlijim primerima stvaralaštva iz zemlje i inostranstva. Umetničkim intervencijama u javnim prostorima, edukativnim radionicama, stručnim predavanjima i programima namenjenim deci i mladima, "Beograd svetlosti" inspiriše, motiviše i podstiče na senzibilniji pristup osvetljavanju, kao i na razvoj i promociju kvalitetnog domaćeg dizajna s naglaskom na održivi razvoj. "Beograd svetlosti" predstavlja jedinstvenu platformu za promociju kreativnosti i kvaliteta, za edukaciju mladih kao i promociju Beograda i Srbije kao savremene i kreativne sredine. Osnivac i programski direktor festivala: Aleksandra Stratimirovic

http://www.belgradeoflight.com/

NAZAD