MREŽA
  NVO „MillenniuM“

NVO „MillenniuM“ je organizacija civilnog društva nastala 25.09.1999. u Kragujevcu sa misijom razvoja demokratije i građanskog društva u regionu Šumadije.

Grupa osnivača NVO “MillenniuM”, koja je prethodno realizovala program “Otvoreni klub” u Kragujevcu, tokom 1997 – 1999. godine. želela je da inicira autohtone programe, bazirane na stvarnim potrebama lokalne zajednice i želji da se demokratizacija društva sprovede “odozdo” i uz aktivno uključenje građana, a ne samo političkih subjekata i javnog sektora.

Glavne aktivnosti organizacije su vezane za oblasti demokratizacije, rada sa mladima i angažovane kulture i korisnici ovih, ali i drugih programa bili su na stotine građana iz regiona Centralne Srbije, drugih regiona Srbije, ali i na širem, nacionalnom nivou.

Ciljevi organizacije su: razvoj demokratije i građanskog društva, a posebno promocija demokratskih vrednosti i ljudskih prava, edukacija i osnaživanje organizacija građanskog društva, razvoj angažovane kulture i umetnosti kao sredstva promocije pomenutih vrednosti, javno zalaganje za učešće građana u odlučivanju, razvoj međunarodne, regionalne i međusektorske saradnje uz naglasak na decentralizaciji i regionalizaciji, razvoj lokalne i regionalne zajednice, sa posebnim osvrtom na mlade kao glavnu ciljnu grupu.

NVO „MillenniuM“ ima 10 aktivnih članova, 50 povremenih saradnika i 10 volontera.

Organizacija je do sada bila osnivač i/ili aktivni član više nacionalnih platformi civilnog sektora, neformalnih: Forum JU-NVO, FENS (Federacija NVO Srbije), Asocijacija ZA istinu i pomirenje, REFRAKT – NET, Resurs centri za razvoj civilnog sektora i formalnih: Nacionalna Koalicija za decentralizaciju, Nezavisne kulturne scene Srbije, Mreža organizacija civilnog društva za sektor reforme državne uprave.

Najvažniji do sada samostalno realizovani projekti i izvori njihovog finansiranja:

• Volonterski centar (2000. CIDA);

• Škola ljudskih prava (April-Decembar, 2001. Westminster Foundation);

• Kampanja za promociju ljudskih prava (2001. ABA CELLI & USAID);

• PRaktična radionica – škola komunikacija (Juni-Novembar, 2002. Royal Netherlands Embassy; Septembar, 2003 - April, 2004. Grčka vlada; 2009. OEBS);

• Šumadijska građanska mreža (2002 – 2003. Freedom House & USAID);

• NVO resurs centar (2002 - 2004. European Commision & European Perspective);

• REFRAKT KG – Regionalni Festival Alternativne Kulture Kragujevac (2003 - 2010. Grad Kragujevac i od 2006 do 2010. Ministarstvo kulture Republike Srbije);

• Škola kulturnog menadžmenta (2003. Grad Kragujevac);

• Kampanja za promociju evrointegracija “Moja EU” (2005 – 2006. EAR);

• Debatni program “Razgovori na sceni” (2006. Britanska ambasada; 2007/8. NED);

 

• KRAF (Kragujevački Festival Antiratnog i Angažovanog Filma (2007 - 2010. Grad Kragujevac i od 2008 do 2009.. Ministarstvo kulture Republike Srbije);

• Regionalni servis za evropske/evroatlantske integracije (2008/2009/2010. OEBS, NED);

• Made in Šumadija – promocija razvojnih projekata (2009, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije);

• GOTV kampanje 2000, 2007, 2008 (USAID);

• Evropski centar za kulturu i debatu GRAD (2008 – 2011, MATRA/Felix Meritis, Holandija);

• Podizanje resursa omladinskih organizacija i neformalnih omladinskih grupa u regionu Šumadije (2009, Kancelarija Svetske banke u Srbiji);

• Inicijativa za dodeljivanje statusa institucije kulture od nacionalnog značaja Knjaževsko-srpskom teatru (2009/2010.);

• Šumadijski bluz – dokumentarna serija o istoriji urbane kulture Kragujevca (1945 – 1995, Ministarstvo kulture Republike Srbije i Grad Kragujevac) (2009/2010.);

• Reforma civilnog sektora regiona Šumadije/Strategija razvoja civilnog sektora i filantropije grada Kragujevca (2009/2010. ISC).

Pored toga, organizacija je realizovala i na desetine projekata i aktivnosti u saradnji sa partnerskim organizacijama iz zemlje, regiona i inostranstva.

NAZAD