PROGRAM :: Debate
  Ponedeljak, 22/12/2014, 10 : 00 - 24/12/2014
Razvoj publike

Sveprisutnost raznih zabavnih sadržaja, nizak standard življenja i nerazvijene kulturne navike građana predstavljaju loše vesti za kulturne institucije u Srbiji. Ukoliko tome dodamo smanjenje javnog finansiranja za kulturu, razvoj publike dobija višestruku ulogu i važnost. Kulturne institucije i organizacije su u situaciji da nužno i permanentno moraju da preispituju svoje strategije komunikacije sa publikom, kako po pitanju prezentacije i relevantnosti sadržaja za zajednicu, tako i po pitanju kontinuiranog podmlađivanja i negovanja postojeće publike.

Međutim, recept za razvoj publike ne postoji i do razvoja aktivne zajednice dolazi se eksperimentisanjem, razmenom iskustava i iznalaženjem novih rešenja. Upravo su to ciljevi trodnevnog okupljanja na temu “RE:KULTURA – Upravljanje promenama“. Pitanja na koja hoćemo da ponudimo odgovore su: Ko je publika kulturnih institucija danas?, Na koji način publika može postati partner?, Ko je zadužen za razvoj publike?, Kako privući pažnju i zadržati publiku? i Kako koristiti nove dostupne alate za komunikaciju s publikom?

U uvodnom delu programa, istraživači Zavoda za pročavanje kulturnog razvitka predstaviće svoje rezultate na temu kulturnih potreba i navika publike, dok će svoja iskustva i izazove razvoja publike i njene uloge izneti, između ostalih, Đorđe Krivokapić (Share fondacija), Žolt Kovač (umetnik), Ana Pejović (Krokodil festival), Vesna Bjedov (Pesničenje) i drugi predstavnici kulturnih organizacija i institucija u zemlji. Preostala dva dana, učesnici će imati aktivniju ulogu, te će putem radionica preispitivati modele razvoja publike institucija u kojima rade, detektovati probleme i redefinisati postojeće strategije u cilju pronalaženja najadekvatnijih modela razvoja publike specifičnih za njihovu instituciju.

VODITELJ PROGRAMA: Goran Tomka

RE:KULTURA je program osmišljen kao edukativna platforma sačinjena iz serije predavanja i radionica, sa namerom da odgovori na potrebe kulturnih radnika u Srbiji danas i u isto vreme doprinese jačanju kapaciteta istitucija i organizacija u kulturi. Mapiranjem ključnih problema pri upravljanju projekatima u kulturi, RE:KULTURA program ima za cilj da, u saradnji sa učesnicima programa i stručnim kadrovima, kreira prilagodljive mehanizme i alate za njihovo prevazilaženje, omogući što bolju implementaciju projekata i potpomogne njihov dugoročniji efekat. Tema decembarskog programa jeste RAZVOJ PUBLIKE.

Goran Tomka predaje na UNESCO katedri za kulturne politike i menadžment u kulturi iz Beograda i Fakultetu za sport i turizam iz Novog Sada. Istražuje i objavljuje u oblasti razvoja publike, novih medija, animacije u kulturnom turizmu i interkulturnog dijaloga.
Program je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

NAZAD