PROGRAM :: Izložbe
  Petak, 19/08/2016, 18 : 00 - 27/08/2016
The Paper Of Others

Daniela Gug neprestano stvara rečima, jezikom i tekstom. Ona piše i priča priče. Ona istražuje životne istorije pojedinaca ili pronalazi društvene i istorijske karakteristike društva, a rezultale stavlja na papir. The paper of others postavlja kao nosioca priče kvalitet papira. Tokom dva duža boravka u Beogradu Daniela je ispratila ceo proces reciklaže šrenc papira koji se koristi za publikaciju. Razgovarala je sa Romima koji sakupljaju sekundarne sirovine na ulicama Beograda i posetila je fabrike za reciklažu na obodima grada. Baveći se ovim ona je povezala biografije sakupljača papira i njihova iskustva, koja su posledica društvene marginalizacije i migracija. Takođe, ona je povezala istoriju Srbije i društvenu i ekonomsku realnost i trenutno stanje u Evropi.

Večernji programi tokom izložbe:
-19.08. 18:00 h Otvaranje izložbe i prezentacija publikacije "The Paper of Others From Šrenc to the Collectors on the Streets of Belgrade.“ (© Daniela Gugg) koja je izdata na nemačkom i engleskom.
-25.08. 20:00 h Miodrag Kostić i Nenad Kostić (uživo muzika) muzičari iz filma "Ko to tamo peva" (1980) i projekcija filma "Ko to tamo peva"
-26.08. 20:00 h Finalno veče na kom učestvuje nemački pisac Jovan Nikolić i diskusija koju moderira novinar Ivan Vasić
Izložba i koncept: Daniela Gugg
Fotografija: Alex Ferraté and Milica Nikolić

Prevodioci: Simon Marić, Aoife Rosenmeyer, Ena Tomić
Kamera i postprodukcija: Alex Ferraté
Film i realizacija: Alex Ferraté und Daniela Gugg
Lekturisanje publikacije: Sonja Baude, Kathrin Zellweger
Grafički dizajn publikacije: Susanne Entress
Urednik publikacije: Gioia Dal Molin, Kulturstiftung of the Canton of Thurgau
Organizacija večernjeg programa: Daniela Gugg und Stefan Eftimovski


European Center for Culture and Debate GRAD
Brace Krsmanovié 4
11000 Belgrade, Serbia
http://www.kulturstiftung.ch/home/


Supported by:
Swiss Embassy of Belgrade, Serbia
Cultural Foundation of Canton Thurgau, Switzerland

NAZAD