PROGRAM :: Izložbe
  Ponedeljak, 08/05/2017, 20 : 00 - 14/05/2017
The Balkan Route - Civil Rights Defenders i Marko Đurica

Od početka migrantske krize, a posebno od intenziviranja 2015. godine – Civil Rights Defenders (CRD) je gotovo svakodnevno beležio kršenja ljudskih prava migranata u zemljama tzv. “Balkanske rute”. Izložbom fotografija “The Balkan Route”, čiji je autor Marko Đurica, javnosti u Srbiji ćemo ukazati na surovu realnost u kojoj su životi migranata obezvređeni, a njihova ljudska prava se masovno krše.

Goran Miletić, Direktor Civil Rights Defenders za Evropu, o izložbi “The Balkan Route” kaže: “Smatramo da je izuzetno važno da javnost bude upoznata sa kršenjem ljudskih prava onih koji su u status izbeglica, migranata ili su odlučili da zatraže azil u Srbiji ili nekoj od zemalja u okruženju. U saradnji sa Markom Đuricom, predstavljamo izložbu fotografija koje najbolje prikazuju svakdonevne probleme i životne situacije sa kojima su suočeni ljudi koji su prisiljeni da usled rata ili teških povreda ljudskih prava u svojim zemljama potraže utočište na drugom mestu. Nažalost, na tom putu njihova ljudska prava se svokdnevno krše.”

Marko Đurica, fotoreporter Reuters-a, migrantsku krizu počeo je da prati 2013. godine. Već prve noći na zadatku shvatio je do kojih razmera će se situacija razviti kada je zabeležio dešavanja na makedonskoj granici i nehuman tretman policije prema porodicama, izbeglicama iz Alepa koji su bežali kako bi sačuvali sopstveni život. Pored makedonske granice, Marko je dokumentovao situaciju i u Preševu i migrantskim kampovima u Srbiji - Bogovađa i Krnjača. Tokom 2015.  masovni talas izbeglica zahvatio je celi Balkan pa je svoj rad proširio i na Srbiju, Grčku, Mađarsku i Hrvatsku. U poslednje vreme, bavi se dokumentovanjem života migranata u Beogradu.

O vremenu koje je prveo dokumentujuću krizu na “Balkanskoj ruti” kaže: “Tokom pokrivanja ove priče, osećanja su mi bila pomešana, trudio sam se da fokus usmerim na posao kako bih skrenuo pažnju javnosti o patnji ovih ljudi. Sa druge strane nekad vas emocije povuku i jednostavno zaboravite da nosite kameru sa sobom. Kao što reče jedan moj kolega - Ja ovo radim da vi sutra ne biste mogli da kažete "Nismo znali".”
Civil Rights Defenders je međunarodna organizacija za ljudska prava osnovana 1982. godine sa sedištem u Stokholmu (Švedska). Organizacija se bavi zaštitom građanskih i političkih prava, podržava i osnažuje branitelje ljudskih prava svuda u svetu. Sedište Regionalne kancelarije za Evropu je u Beogradu.

NAZAD