PROGRAM za datum :: 22/09/2014 Klikni ovde za kompletan program
  Ponedeljak, 22/09/2014, 19 : 00
Delikatesni ponedeljak - Frontiers In Retreat Srbija

Pozivamo vas da budete deo Delikatesnog ponedeljka 22. septembra u Kc Gradu. Ove nedelje glavni kuvari biće ekipa Kc Grad i troje umetnika iz Finske, Španije i Francuske koji su u Srbiji u okviru projekta Frontiers in Retreat*. Imaćete priliku da vidite kako se umetnici Saara Maria Kariranta, Quelic Berga Carrerad i Joanes Simon-Perret snalaze u pravljenju tradicionalnog srpskog jela – mućkalice. Ovaj Delikatesni ponedeljak se organizuje u saradnji sa Nedeljom ponosa i ima za cilj da podrži predstojeću LGBT paradu koja je planirana za 28. septembar. Događaj će podržati  ambasador Finske u Beogradu, gospodin Pekka Orpan i gospodin  Iñigo Ramírez de Haro Valdes, zamenik ambasadora Španije koji će sa vama i sa nama probati mućkalicu na finsko – špansko - francuski način.

*Frontiers in Retreat je platforma koja u okviru nove evropske mreže neguje multidisciplinarni dijalog o ekološkim pitanjima. Mreža okuplja umetničke rezidencijalne programe, umetničke i obrazovne organizacije, umetnike, stručnjake iz različitih disciplina kao i širu publiku. Frontiers in Retreat projekat organizuje HIAP/ Helsinski medjunarodni umetnički program u partnerstvu sa organizacijama Mustarinda iz Finske, Scottish Sculpture Workshop – SSW iz Škotske, Interdisciplinary Art Group SERDE iz Letonije, Kulturnim Frontom – Kc Gradom iz Srbije, Centre d'Art i Natura de Farrera iz Španije, Skaftfell – Centre for Visual Art sa Islanda i Jutempus iz Litvanije. Projekat se realizuje uz podršku EU programa za kulturu 2013 – 2018 i podržan je od strane Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije i Francuskog Instituta u Beogradu.

Cena bona je 150 rsd.

NAZAD
 
  Ponedeljak, 22/09/2014, 21 : 00 - 01/10/2014
KVIR SALON 2014 / ZAJEDNIČKA SNAGA

Kvir salon "Zajednička snaga" je izložba koju realizujemo povodom Nedelje ponosa 2014 u Beogradu. Radovi izvedeni za izložbu biće postavljeni na različitim mestima u Beogradu, na Internetu, i u prostoru KC Grad - na terasi, fasadi, stepeništu, u kafeu i velikoj galeriji. Trinaest umetnica_ka koji izlažu dolaze iz Beograda, Niša i Skoplja, i iz različtih polja umetničkog delovanja - to su pre svega vizuelni umetnice_i, a pored njih i jedan arhitekta, zatim modni dizajner, dramaturškinja i umetnica-programerka. Odabir umetnica_ka potekao je od vrednovanja angažovane, lične i umetničke, prakse samih umetnica_ka, sa fokusom na različite strategije kolektivizma i intervencija u slobodnom prostoru (ulice, zgrade, parkovi, galerije, pozorišta, ali i internet i (anti-)moda).

Izložbeni koncept Kvir Salona je ove godine bio osmišljen pre svega kao procesualan, zajednički poduhvat umetnik_ca i saradnika_ca iz različitih polja teorijskog i aktivističkog delovanja (istorija i teorija umetnosti, sociologija, rodne, feminističke i kvir studije, psihologija i psihoanaliza, političke nauke i društveni aktivizam). Namera nam je bila da radimo iz konteksta, ne namećući unapred zadate teme, i da problem seksualnosti sagledamo tek kao jedan u složenoj mreži odnosa sa drugim društvenim problemima. Višemesečni rad na izložbi odvijao se kroz okupljanja i zajedničke razgovore, tokom kojih su problematizovani psihološki, jezički i društveno-politički mehanizmi stvaranja netrpeljivosti prema "drugosti" i različitostima (nenormativima), kao i posledično reprodukovanje negativnih matrica, nasilja i govora mržnje u javnom prostoru. Razgovaralo se i o različitim društvenim pritiscima na pojedinca_ku ili društvene grupe, te nametnutim i preskriptivnim životnim normativima, u lokalnom, a potom i u širem geopolitičkom kontekstu.

Izvedeni umetnički radovi reflektuju pluralitet odabranih tema, medija, umetničkih strategija kao i ličnih/političkih stavova umetnika u odnosu na lokalnu borbu za ljudska prava. Pojedini radovi osvetljavaju određene probleme aktivizma i institucionalnih (identitetskih, nacionalnih, neoliberalnih) politika. Drugi pokreću pitanja simboličkog nasilja, identiteta, ali i ličnog ak(r)tivizma, nenasilne direktne akcije, samoorganizovanja i solidarnosti.
Zajedno, oni istražuju (ne)mogućnost komunikacije umetnosti sa zajednicom, potencijalne zajedničke prostore za razumevanje i empatiju u društvu, kao i mogućnosti za stvaranje širih alijansi i sasvim novih ideja za transformaciju društvenog sistema.

Umetnice_i i umetničke grupe: Anđela Mujčić, Bojana Petković, Marija Šević, Velimir Žernovski, Maja Pelević, Deana Petrović, Ivan Vukić, Udruženje KURS (Mirjana Radovanović, Miloš Miletić), Aleksandra Jovanić, Željka Veljković  i FUCKTHEMALL (Dejana Vranješ, Milan Miljković)

Saradnice_i: Tanja Marković, Stevan Vuković, Milan Radovanović, Marijana Stojčić, Jelena Višnjić, Slavčo Dimitrov, Nikola Herman, Sima Kokotović, Simona Ognjanović

Koncept i organizacija izložbe: Jelena Vojvodić

Volonteri: Studenti_kinje Katedre za fotografiju Akademije umetnosti u Beogradu, Aleksandra Samardžić

Produkcija: KC GRAD, Beograd - Ljudmila Stratimirović, Dejan Ubović; Jelena Vojvodić

Finansijska podrška: Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije, Parada ponosa Beograd

Grafičko rešenje: Fuckthemall

Internet: http://qweerty.rs/

NAZAD