PROGRAM za datum :: 06/11/2014 Klikni ovde za kompletan program
  Četvrtak, 06/11/2014, 19 : 00
Dream Circus

Dream Circus je putujući cirkus snova.

Dream Circus je mesto gde snovi dobijaju oblik.

Dream Circus je umetnost odnosa i iskustva koji stvaraju dijalog, susrecu se i povezaju sa posetiocima.

Dream Circus je putujuca  izložba relacione umetnosti koja ima za cilj da istraži vizuelne slike snova.

Dream Circus je predstavljena kao instalacija od desetina malih papirića sa crtežima snova.  

Javnost je pozvana da piše o snu ili noćnoj mori koju imaju. Jedan ili više crteža predstavljaju svaki pojedinačni san. U zamenu za njihove posetioci mogu izabrati crteže nekog sna drugog posetioca. Jedini kriterijum koji posetioc ove izložbe mora pratiti je instikt pri odabiru crteža. Kada su izabrani crteži oni ustupaju mesto nekim novim slikama. 

Projekat DREAM CIRCUS uključuje posetioce u kreativni proces ne samo tako što im omogućava da postanu autori, već i mogućnošću da svoj lični život pretvore u reči i slike. 

Projekat Dream Circus istražuje nesvesno ljudi i stavlja ga na scenu izvlačeći najdublja osećanja posetilaca.

NAZAD