PROGRAM za datum :: 17/03/2015 Klikni ovde za kompletan program
  Utorak, 17/03/2015, 20 : 00
Gradska knjižnica - Ivan Čolović

„Naime, sazrela je i u meni ideja, koju neki antropolozi i politikolozi u poslednje vreme često iznose, da identitet kao analitička kategorija više ničemu ne služi i da ga istraživač kulture i društva danas može pominjati samo pod znacima navoda. Ni ja više ne mislim da se teorijski može elaborirati neki model nacionalnog identiteta bolji od onoga koj nudi nacionalizam, na primer tako što bi se uvažila saznanja o njegovoj konstruisanosti, pluralnosti, relacionalnosti, hibridnosti ili dinamičnosti, i na taj način pomoglo praktičarima politike identiteta da je povedu putem tolerancije i poštovanja razlika između ljudi. Uvideo sam da takva nastojanja, dokle god govore o nacionalnom identitetu i samim tim što o njemu govore, ne dovode u pitanje ono na čemu se zasniva njegova omamljujuća moć, ono što ga čini teško odstranjivim političkim „superlepkom“, to jest verovanje da identitet (nacionalni, etnički, kulturni) zaista postoji, te da se prema njemu – ma šta mislili – moramo nekako odrediti. Sada želim i ja da iskoračim iz ovog u suštini teološkog diskursa i identitetu kažem: zbogom, putevi nam se razilaze. Time što sam ga stavio u naslov ove knjige želeo sam da rastanak s njim objavim na vidnom mestu i posebno naglasim“, piše Ivan Čolović u predgovoru svoje knjige „Rastanak sa identitetom“.

U martovskoj Gradskoj knjižnici razgovaraćemo o samoj Čolovićevoj knjizi, te o brojnim temama koje ona otvara – pokušaćemo da dođemo do odgovora zašto je važno rastati se sa kategorijom (pre svega, nacionalnog) identiteta, te na koji način ta kategorija oblikuje i determiniše našu svakodnevicu i političku stvarnost.

Osim autora, u razgovoru će učestovati i Miroslava Malešević, etnološkinja i autorka knjige „Ima li nacija na planeti Ribok? (ogledi o politikama identiteta)“. Razgovor moderira Bojan Marjanović.

NAZAD