PROGRAM za datum :: 23/01/2016 Klikni ovde za kompletan program
  Subota, 23/01/2016, 18 : 00
the post-immaterial condition: a report on art simpozijum

the post-immaterial condition: a report on art je razgovor o vezi između vizuelnih umetnosti i svežih filozofija kao što su posthumanizam, novi materijalizmi, i novi realizmi. Različiti autori koji se samo-identifikuju sa ovim pravcima na razne načine premišljaju temelje modernog pogleda na svet - humanistički subjekat, materiju, objekat, uzročnost, moć delovanja, prostor i vreme. Po ovim autorima, živimo u “više-nego-humanom” svetu, u kome je ljudski subjekt samo jedan među bezbroj drugih aktivnih činioca. Stvari više nisu pasivna materija već poseduju svoju sopstvene, jedinstvene vitalnosti.

Poslednjih godina sve veći broj umetnika i kustosa koristi elemente, ideje i metode iz ovih novih filozofija, i time kreće u susret onome što Kentin Meijasu (Quentin Meillassoux) naziva “velika spoljašnost” - svetu materije i svetovima čak izvan ljudskog poimanja. Šta znači umetnost u posthumanom stanju je otvoreno pitanje, to je oblik radikalnog upitkivanja u doba ogromnih ekoloških i ekonomsko-političkih previranja...

Grupa pozvanih umetnika, kustosa, i teoretičara će predstaviti svoje perspektive, za čim sledi otvoreni razgovor sa publikom.

Sagovornici: Bartaku (Brisel), Mara-Johanna Kölmel (London), Miloš Trakilović (Berlin) i Nina Trivedi (London). Moderator: Mirko Nikolić.

Bartaku (Brisel, 1970) je umetnik/istraživač inspirisan sistemskim razmišljanjem i neprestanom potragom. Njegovo istraživanje poprima oblik intervencija, instalacija, rezidencija, predavanja i laboratorija, često u obliku saradnje. Najpoznatiji su privremeni PhotoElectric Digestopians (tPED) Worklabs: niz otvorenih laboratorija gde posetioci mogu da eksperimentišu sa spletom energija svetlosti, hrane i tela, u želji preispitivanja večite borbe čovečanstva za energiju. Od 2009 Bartaku predaje i intenzivno sarađuje sa departmanom Future Textiles na Central St. Martins College of Arts and Design u Londonu. Član je transdisciplinarne laboratorije FoAM i suosnivač umetničkog kolektiva r-ohm.

Mara-Johanna Kölmel je nezavisni kustos i istraživač u Londonu. Ona je diplomirala Studije kulture u Lineburgu i Istoriju umetnosti na Courtauld Institute of Art u Londonu. Trenutno radi na doktoratu i kao asistent kustos Stefani Rosental, glavni kustos Sidnejskog bijenalea 2016. Njeni tekstovi su objavljeni u Texte zur Kunst i DIENADEL-Kulturwissenschaftliche Zeitschrift für Kunst und Medien.

Miloš Trakilović (1989, Holandija) živi i radi u Berlinu. Njegovi radovi koriste performans, tekst, i kameru sa namerom artikulacije pozicije i ograničenosti tela u odnosu na sve veću digitizaciju onlajn, oflajn i između. U skorijim radovima on situira ova pitanja u kontekst (post)socijalističke istorije i kulturne i političke zaostavštine tog perioda.

Nina Trivedi je autor, kustos i član upravnog odbora International Association for Visual Culture i član uredničke grupe Journal of Visual Culture. Završila je osnovne studije na Parsons, The New School for Design i master na Goldsmiths College, Univerzitet u Londonu. Trenutno je doktorski kandidat na Royal College of Art. Držala je predavanja i kurseve na Royal College of Art, Goldsmiths College i Camden Arts Centre. Njen rad se bavi širim socio-političkim implikacijama vizuelne kulture i novih materijalizama.

Program je na engleskom jeziku.

NAZAD
 
  Subota, 23/01/2016, 22 : 00
GistroPop #25

Došlo vreme da sagorite slavske sarme i novogodišnje ruske salate. Jedan od načina da to uradite je da gistro plešete, a prva prilika za gistro ples u 2016. pruža vam se već u subotu 23. januara od 22h. Tada slušamo pop, soul, lounge, garage, indie rock, electro, noise, jazz i bossanova ritmove. A promuvaće se i neki guilty pleasure. Ili neki drugi pleasure.
Obujte svoje januarske dancing boots, pokažite srednji prst minusu i svratite u KC Grad na prvo ovogodišnje GistroPop veče. Ulaz je još uvek dž.
Subota 23. januar, 22h
Music man: Skoča

NAZAD