PROGRAM za datum :: 19/05/2016 Klikni ovde za kompletan program
  Četvrtak, 19/05/2016, 18 : 00
Antropologija za početnike: kultura pijenja

Antropologija je društvena nauka koja se bavi izučavanjem čoveka, odnosno ljudskog društva i društvenih fenomena. Iako kao akademska disciplina postoji od polovine 19. veka, u našoj široj javnosti i dalje postoji nerazumevanje toga čime se tačno antropolozi bave i šta je to u stvari antropologija. S tim razlogom, Klub studenata etnologije i antropologije bavi se organizovanjem niza predavanja i radionica sa ciljem upoznavanja šire publike sa etnologijom i antropologijom. U saradnji sa KC Gradom, ovom prilikom, organizujemo niz interaktivnih predavanja kojima ćemo pokušati da vam predočimo čime se to antropologija bavi i kako nam ona može pomoći u boljem razumevanju sebe i društvene svakodnevnice.
Četvrti susret po redu biće posvećen kulturi pijenja i antropološkom razmatranju konzumiranja alkohola među mladima u Beogradu. Ovog puta, naša sagovornica je Nevena Milanović, koja je trenutno da doktorskim studijama etnologije i antropologije. Njena doktorska distertacija istražuje grupe mladih u Beogradu tokom konzumiranja alkohola u određenim prilikama. Praksa konzumiranja alkohola je običaj star skoro koliko i ljudska civilizacija. Ovaj običaj se menjao kroz istoriju i u različitim kulturama je bio drugačije praktikovan. Kroz praksu pijenja u Srbiji možemo uočiti razne kulturne obrasce, kao na primer rodne odnose, koji u tim trenucima dolaze do izražaja. Ovaj fenomen biće razmatran kao društveni čin i integralni deo kulture. Nevena Milanović će nas upoznati sa antropologijom alkohola, koja još uvek ne postoji kao zasebna oblast antropološkog istraživanja u Srbiji.
KSEA, odnosno Klub studenata etnologije i antropologije, osnovan je 2001. godine i čine studenti osnovnih, master i doktorskih studija Filozofskog fakulteta u Beogradu.

NAZAD