PROGRAM za datum :: 02/06/2016 Klikni ovde za kompletan program
  Četvrtak, 02/06/2016, 18 : 00
Antropologija za početnike: Romi u Srbiji

Antropologija je društvena nauka koja se bavi izučavanjem čoveka, odnosno ljudskog društva i društvenih fenomena. Iako kao akademska disciplina postoji od polovine 19. veka, u našoj široj javnosti i dalje postoji nerazumevanje toga čime se tačno antropolozi bave i šta je to u stvari antropologija. S tim razlogom, Klub studenata etnologije i antropologije bavi se organizovanjem niza predavanja i radionica sa ciljem upoznavanja šire publike sa etnologijom i antropologijom. U saradnji sa KC Gradom, ovom prilikom, organizujemo niz interaktivnih predavanja kojima ćemo pokušati da vam predočimo čime se to antropologija bavi i kako nam ona može pomoći u boljem razumevanju sebe i društvene svakodnevnice.

Do sada smo se upoznali sa tim na koji način antropologija pristupa politici, modi, kulturi pijenja, a ovog četvrtka nas čeka još jedna zanimljiva i veoma bitna tema, a to su Romi u Srbiji. Razgovaraćemo sa Milošem Zarićem, koji je trenutno na doktorskim studijama etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Miloš je radio kvalitativna terenska istraživanja u romskim naseljima, a predavanja je držao u Petnici, Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, i sl).

KSEA, odnosno Klub studenata etnologije i antropologije, osnovan je 2001. godine i čine studenti osnovnih, master i doktorskih studija Filozofskog fakulteta u Beogradu.

NAZAD