PROGRAM za datum :: 10/10/2016 Klikni ovde za kompletan program
  Ponedeljak, 10/10/2016, 16 : 00
Delikatesni ponedeljak – GIZ i Centar za integraciju mladih

Tim GIZ i Centra za integraciju mladih Vas pozivaju da, uz dobru klopu i predstavljanje fotografija koje su izradili korisnici Svratišta za decu, upoznate svakodnevnicu dece uključene u život i/ili rad na ulici.
U mesecu kada se obeležavaju Dečija nedelja, Međunarodni dan dece, Svetski dan borbe protiv siromaštva i  Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, želimo posebnu pažnju da skrenemo na diskriminaciju, siromaštvo i socijalnu isključenost dece uključene u život i rad na ulici, kao jedne od najranjivijih grupa u društvu.

Otvaranje izložbe fotografija u 16h

NAZAD