PROGRAM za datum :: 03/12/2016 Klikni ovde za kompletan program
  Subota, 03/12/2016, 14 : 00
BeFem WorkOut – Exercise your feminism!

BeFem WorkOut je jednodnevni događaj koji nastoji da pokrene debatu o zaštiti ljudskih prava i feminističkim odgovorima na rastući uticaj nacionalizma i konzervativnih pokreta širom sveta. Ovaj događaj nastaje kao reakcija na retradicionalizaciju društva i uskraćivanje prava na slobodu izražavanja.
BeFem WorkOut promoviše pravo na donošenje odluka o sopstvenom zdravlju, telu seksualnosti i identitetima bez osećaja straha, prinude i diskriminacije. BeFem WorkOut održava u formi feministički duh i telo u sigurnom i prostoru otvorenom za sve koji su u društvu okarakterisani kao Drugi zbog nekog ličnog svojstva ili pripadnosti određenoj grupi.
Vežbamo da ostanemo snažne i kako bismo izoštrile argumente potrebne za feminističku borbu. Dobrodošle/i ste na dan diskusija, performansa, muzike i plesa!
BeFem Workout organizuju BeFem feministički kulturni centar u partnerstvu sa fondacijama Kvinna till Kvinna i Global Fund for Women.

Celokupni program možete naći na https://www.facebook.com/events/806707126135844/

NAZAD